Satınalma Check Up ile şirketinizin satınalma ve tedarik uygulamalarının mevcut durumunu ölçümleyebilirsiniz. Check Up sonrası sorunlu alanların tespit edildiği rapor tarafınıza gönderilir. Şirketinize özel kapsamlı rapor için check up sonrası kurumsal olarak iletişime geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Murat ERDAL, Buyer Network, murat.erdal@buyernetwork.net

Satınalma Check-Up ile Sistem Analiz Raporunu Oluşturun

Satınalma Sistem Analiz Raporunu Oluşturun

Satınalma Check-Up ile, satınalma sisteminizin ne ölçüde sağlıklı çalıştığına ilişkin bir analiz gerçekleştirebilirsiniz. Analiz sonucu oluşturulan özet rapor tarafınıza gönderilecektir.

Örnek Özet Rapor İçin Tıklayınız

Buyer Network Satınalma Check Up ile Ölçülen Alanlar


İç Müşteriler

Talep sahipleri ve satınalma departmanı arasındaki iletişimin gücü ve verilen önem ölçülmektedir.


Satınalma Organizasyonu

Satınalma organizasyonunuzun yapısı, merkezi ve ayrık departman yapıları ve yapılanmaya ilişkin diğer konular.


Satınalma Politikaları

Satınalma prosedürleri, standartlar ve politikalara ilişkin tüm başlıklar değerlendirilir.


Satınalma Personeli

Satınalma ve tedarik departman çalışanlarınızı bu başlıkta değerlendiriyoruz.


Satınalma Süreçleri

Satınalma süreçlerinizi rakip firmalar ile kıyasladığınızda ne ölçüde başarılı buluyorsunuz ?


Satınalma Araçları

Satınalma ve tedarik sisteminde kullandığınız araçlara ilişkin değerlendirmeler.


Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi ilişkileri ve tedarikçi yönetim uygulamalarınız bu başlıkta değerlendirilmektedir.


Yaratılan Değer

Satınalma ve Tedarik sisteminizde yarattığınız değeri bu başlıkta ele alıyoruz.


Detaylı Rapor

Satınalma Sisteminize ilişkin detaylı rapor isteğiniz doğrultusunda firma özelinde hazırlanmaktadır. Detaylı rapor isteklerinizi support@buyernetwork.net adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.