İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

08508502735 tto@arel.edu.tr
Doğrulama kodunu değiştir
Resmi Yeniden Yükle

Şu anda hiç yeni eylem yok.

Hakkımızda

Firma / Kurum Tanıtımı

İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ArelTTO - Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Arel Üniversitesindeki bilgi ve teknolojinin katma değerli yeni uygulamalara ve ticari çıktılara dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ocak 2017’de faaliyete geçen ArelTTO, 2014 yılından itibaren Üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerde yürütülen araştırma ve deneysel geliştirme alanındaki proje ve faaliyetler sonucu elde edilen birikim ve yetkinliklerin birleştirilmesiyle kurulmuştur. ArelTTO, yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bu bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla faaliyetlerini beş ana başlık altında yürütmektedir.

Ürün ve Hizmet Açıklaması

• Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri:
Üniversitemizin sahip olduğu yetkinlikler, kaynaklar ve işbirliği imkanları iş dünyasına tanıtılmakta, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirici ve eğitici etkinlikler organize edilmektedir.

• Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler:
Üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik olarak, Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, projelere destek verecek akademisyenlerin bulunması ve projeler ile eşleştirilmesi, işbirliklerine yönelik kontratların oluşturulması ve proje yönetimi koordinasyon desteği gibi hizmetler sunulmaktadır.

• Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri):
Üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik olarak, Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, projelere destek verecek Akademisyenlerin bulunması ve eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması ve proje yönetimi koordinasyon desteği hizmetleri sunulmaktadır.

• Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri:
Üniversitemizde fikri mülkiyet kapsamındaki proje ve çıktıların belirlenmesi, bu kapsamdaki patentleme işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi eksenindeki faaliyetler yürütülmektedir.

• Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri:
Akademisyen ve öğrenciler tarafından yürütülen girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yeni iş fikri olan akademisyen ve öğrencilere, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için iş modeli geliştirme sürecinden başlayarak kaynak yaratma, proje yönetimi ve şirketleşme süreçlerinde ücretsiz olarak çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Referans Firmalar

Referans firma bilgisi (müşteri, kurum) eklenmemiştir.

Kalite Sistem Sertifikaları ve Belgeler

Sertifika (kalite, ürün, ISO, TSE, CE vb.) bilgisi eklenmemiştir.