Turquality ve Marka
  

Firma ihtiyacınıza uygun dış ticaret konularında doğrudan temas edebilirsiniz.


Turquality Programının Vizyonu

“10 Yılda 10 Dünya markası yaratmak”

Turquality Programının Misyonu

Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,

Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek,

Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak.

Turquality Başvurusu Ön Koşulu

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.

Yurt dışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Üretim şirketleri için son 3 yıldır ihracat yapıyor olmak ve ortalamasının en az 3 milyon USD olması gerekmektedir. (Türkiye’de ihraç kayıtlı satışlar bu tutara dahil olabilmektedir.)

Turquality ve Marka Programı Ön İnceleme Başlıkları ve Kabul Kriterleri

Turquality’ye başvuran firmalar aşağıdaki başlıklar kapsamında Ön İnceleme Denetimi’nden geçer.

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi ve Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama ve Satış
 • Yeni Ürün Tasarımı ve İnovasyon
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetişim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Dijitalleşme

Yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50  ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

%50 oranında ve hedef Pazar bazında 5 + sonsuz yıl süresince desteklenir. İlk 5 yılında sonunda hedef pazarlarınızı güncelleyerek, destek almaya devam edebilirsiniz.

2006/4 (Ürün) Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma: limitsiz

Tanıtım ve fuar harcamaları/Pazar araştırması çalışması ve raporları: limitsiz

Mağaza kira gideri: limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için)

Mağaza dekorasyon giderleri: 1.264.000 TL  / (Kira Desteği Alan Mağazalar)

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira gideri: limitsiz

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe dekorasyon giderleri: 1.264.000 TL / birim     

Franchise kira: 1.264.000 TL / Mağaza (azami 100 mağaza için) *Aynı mağaza için azami 2 yıl

Franchise dekorasyon giderleri: 632.000 TL / Mağaza (azami 100 mağaza için)

Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test: 3.164.000 TL / yıl

Kurumsal altyapı oluşturmaya/hedef pazarlara yönelik danışmanlıklar: 3.164.000 TL / yıl *Kurumsal alt yapı projeleri ilk 5 yıl

İstihdam: limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)   *İlk 5 yıl

Depolama Hizmeti: limitsiz

Gelişim Yol Haritası Çalışması: 800.000 TL (1 defaya mahsus)

 

2015/9 (Hizmet) Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma: limitsiz

Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri: limitsiz

İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman): Aynı anda azami 5 kişi

Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları: limitsiz

Yurt dışı birimlere ilişkin kira giderleri: limitsiz (aynı anda azami 50 birim için)

Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri: 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler)

Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira giderleri: limitsiz

Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum, dekorasyon/konsept mimari giderleri: 200.000 USD / birim

Franchise kira giderleri (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta): 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) *Aynı birim için azami 2 yıl

Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları: 100.000 USD / Birim (azami 100 birim)

Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme: limitsiz

Danışmanlık (Yönetim, Tasarım, Bilişim, Uluslararası hukuk): 600.000 USD / yıl

Gelişim Yol Haritası Çalışması: 200.000 USD (1 defaya mahsus)

 

Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:
% 50 oranında ve 4 Yıl Süresince desteklenir.

2006/4 (Ürün) Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma: 315.000 TL / yıl

Tanıtım ve fuar harcamaları: 2.530.000 TL / yıl

Pazar araştırması çalışması ve raporları: 632.000 TL / yıl

Ofis, depo, mağaza, satış sonrası servis kira gideri: 3.796.000 TL / yıl

Ofis, depo, mağaza, satış sonrası servis dekorasyon giderleri: 1.898.000 TL / yıl

Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/showroom kira, dekorasyon ve depolama hizmeti: 1.264.000 TL / yıl

Franchise dekorasyon ve kira giderleri: 315.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza) *Mağaza başına 2 yıl kira desteği

Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test: 1.581.000 TL / yıl

Danışmanlık: 1.898.000 TL / yıl

İstihdam: 1.264.000 TL / yıl

Gelişim Yol Haritası Çalışması: 800.000 TL (1 defaya mahsus)

 

2015/9 (Hizmet) Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma: 50.000 USD / yıl

Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları: 400.000 USD / yıl

Yurt dışı birimlere ilişkin kira giderleri: 600.000 USD / yıl

Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri: 300.000 USD / yıl

Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti: 200.000 USD / yıl

Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri: 50.000 USD / yıl

Franchise kira giderleri (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta): 50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim) *Birim başına 2 yıl

Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları: 50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim)

Danışmanlık (Yönetim, Tasarım, Bilişim, Uluslararası hukuk): 300.000 USD / yıl

İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman): 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi)

Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme: 100.000 USD / yıl

Gelişim Yol Haritası Çalışması: 200.000 USD (1 defaya mahsus)

Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.

Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.

Ön İnceleme süreci başlatılır.

Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.

Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.

Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.

Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.

Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planını hazırlayıp T.C. Ticaret Bakanlığı’na sunar.

Stratejik İş Planı’nın T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 veya 2015/9 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.

Bu aşamanın ardından Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.

Turquality Hazırlık Süreci

Turquality hazırlık süreci genel olarak 3 ana fazdan oluşmaktadır;

 1. Mevcut Durum Analizi

Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi,

Marka Stratejisi, mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili  yapılmış araştırma ve raporlar, mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi,

İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik Ziniciri (Operasyon Yönetimi), Ar-Ge, Satış-Pazarlama, Bilgi Teknolojileri ve diğer departmanların incelenmesi,

Firmanın bütün ticari operasyon performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması,

Şirket içi (yönetim raporlar, ham veriler vb.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vb.) verilerin toplanmasıdır.

 1. Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanlara ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanmalıdır.

Oluşturulan Turquality gelişim yol haritasının uygulanması sırasında aşağıdaki süreç izlenecektir;

 • Önceliklendirme
 • Aksiyon Planı Oluşturma
 • Değerlendirme
 • Revizyon
 1. Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Turquality Danışmanlığı 3. Aşama )

Aşağıdaki alanlarda Turquality programı kapsamında kurumsal dönüşüm ve yapılandırma faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir:

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi ve Performansı
 • Tedarik Zinciri / Operasyon Yönetimi
 • Pazarlama ve Satış
 • Yeni Ürün Tasarımı ve İnovasyon
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetişim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Dijitalleşme

TURQUALITY Nedir?

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarını üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Turquality Danışmanlığı başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre firmanın Turquality veya marka programı kapsamına alınması karar verilmektedir. Turquality Danışmanlığı alınması durumunda firmalar kurumsallaşma ve markalaşma olgunluk seviyelerini yükselterek Turquality programına kabul edilme şanslarını artırmaktadırlar.


Çözüm Ortağı Olmak İstiyorum

Executive Üye olarak çözüm ortağımız olabilirsiniz.