2019-10-17 Zaman   Perşembe, Ekim 17, 2019 9:00 am - Cuma, Ekim 18, 2019 6:00 pm
Konum    Beykoz Üniversitesi Türkiye
Oluşturan   
Kategori   

17th International Logistics and Supply Chain Congress

LMSCM 2019 Call for Papers
October 17-18, 2019 | Beykoz, Istanbul-TURKEY
URL: http://lmscm2019.beykoz.edu.tr

Supporting Organization: Buyer Network Business - www.BuyerNetwork.net

Dear Colleagues,

17th International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM2019) will be held by Beykoz University, with the collaboration of Logistics Association (LODER) and Jacobs University on October 17-18, 2019. The congress provides an excellent opportunity to both researchers and practitioners to discuss recent and future trends in logistics and supply chain management.
LM-SCM encourages multidisciplinary networks and platforms for academics and professionals to identify the challenges and discuss solutions for logistics and supply chain management. Welcomes scientific and practical contributions from different disciplines and fields. The submitted papers will undergo a double blind peer review process. All accepted submissions will be published in the book of abstracts, and full papers (optional) will be published in the conference proceedings. Also selected papers will have the opportunity to be published in Journal of Beykoz Akademi special edition for LMSCM19 (indexed in TR-Dizin), and LODER Logistics Journal (double blind peer reviewed journal).
Main theme of the congress is “Managing Vulnerability In Supply Chains”. Proceedings to be presented at the Congress may include the following topics, but in addition to these, all relevant topics can be addressed in the context of logistics and supply chain management.
Risk Management in Supply Chains
Sustainability in Logistics and Supply Chains
E-Commerce and Omnichannel Logistics
Logistics 4.0
Big Data Analytics in Logistics
Green Logistics and Supply Chain Management
Transportation And Warehouse Management
Social Responsibility in Logistics and Supply Chains
Best Practices in Logistics and Supply Chains
Innovation and Technology Management
Autonomous Vehicles in Logistics
Retail Logistics and Supply Chains
Accounting and Financial Management in Supply Chains
Fleet Management
Purchasing, Procurement and Outsourcing
Special Topics in Logistics and Supply Chains
Innovative and Smart Technologies in Logistics
Smart and Durable City Logistics
Emergencies and Crisis Logistics
Humanitarian Logistics
Health Care Logistics
Transportation Law

Best regards,
Ezgi UZEL AYDINOCAK, Beykoz University
Mehmet TANYAŞ, Logistics Association (LODER)

17. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

LMSCM 2019 Bildiri Çağrısı
17-18 Ekim 2019 | Beykoz, İstanbul-TÜRKİYE
URL: http://lmscm2019.beykoz.edu.tr

Destekleyen Kuruluş: Buyer Network Business - Buyer Network.net

Sevgili Meslektaşlarım,

17. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (LMSCM2019), 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde Lojistik Derneği (LODER) ve Jacobs Üniversitesi işbirliğiyle Beykoz Üniversitesi tarafından düzenlenecektir. Kongre hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde mevcut ve gelecekteki eğilimleri tartışmak için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

LM-SCM, akademisyenlerin ve profesyonellerin lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde zorlukları belirlemelerini ve çözümleri tartışmaları için çok disiplinli ağları ve platformları teşvik eder. Farklı disiplinlerden ve alanlardan bilimsel ve pratik katkıları memnuniyetle karşılar. Gönderilen bildiriler çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Kabul edilen tüm özet bildiriler özet bildiri kitabında; tam metin bildiriler ise (isteğe bağlı) konferans bildiri kitabında yayınlanacaktır. Aynı zamanda seçilen yazılar TR-Dizin'de indekslenen Beykoz Akademi Dergisi'nin LMSCM2019 özel sayısı ile çift kör hakem değerlendirme sürecine sahip olan LODER Lojistik Dergisi’nin özel sayısında yayınlanma şansına sahip olacaktır.
Kongrenin ana teması “Tedarik Zinciri Kırılganlıklarının Yönetilmesi” dir. Kongrede sunulacak bildiriler aşağıdaki konuları içerebilir, aynı zamanda lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında tüm ilgili konular da ele alınabilir.

Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik
E-Ticaret ve Çoklu-Kanal Lojistiği
Lojistik 4.0
Lojistikte Büyük Veri Analizi
Yeşil Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Taşımacılık ve Depo Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zincirinde Sosyal Sorumluluk
Lojistik ve Tedarik Zincirlerinde En İyi Uygulamalar
Yenilik ve Teknoloji Yönetimi
Lojistikte Özerk Araçlar
Perakende Lojistiği ve Tedarik Zinciri
Lojistikte Muhasebe ve Finans Yönetimi
Filo Yönetimi
Satın Alma, Tedarik ve Dış Kaynak Kullanımı
Lojistik ve Tedarik Zincirlerinde Özel Konular
Lojistikte Yenilikçi ve Akıllı Teknolojiler
Akıllı ve Dayanıklı Şehir Lojistiği
Acil Durumlar ve Kriz Lojistiği
İnsani Lojistik / Afet Lojistiği
Sağlık Hizmetleri Lojistiği
Taşımacılık Hukuku / Lojistik Mevzuatı
Saygılarımla,
Ezgi UZEL AYDINOCAK, Beykoz Üniversitesi
Mehmet TANYAŞ, Lojistik Derneği (LODER)
Doğrulama kodunu değiştir
Resmi Yeniden Yükle

Şu anda hiç yeni eylem yok.
Managing Vulnerability In Supply Chains - 17th International Logistics and Supply Chain Congress
7 Katılıyorum
2 Belki Katılırım
  • Emine Karaman
  • Zeynep Vildan CAN